Upoutaný balón pro děti z mateřské školky

Středa 4. června byla pro nejstarší děti z mateřské školky Mírová z Mnichova Hradiště velkým dnem. Některé z nich se poprvé vznesly k výšinám na laně v našem žlutém balónu. Přispělo k tomu i objednané počasí, které nás pozlobilo jen velmi málo dvěma větrnými poryvy. V pět hodin odpoledne to všechno vypuklo. Nejprve se děti dozvěděly […]